Hồ sơ pháp lý trước khi khởi công xây dựng công trình

By | August 9, 2020
Thủ tục pháp lý khởi công xây dựng công trình nhà phố, biệt thự...

Thủ tục pháp lý khởi công xây dựng công trình nhà phố, biệt thự…

Trước khi khởi công xây dựng khoảng 7 ngày làm việc, các anh chị nên lên ủy ban nhân dân phường nơi sẽ xây dựng công trình để xin một form mẫu thông báo khởi công. Theo tôi anh chị không nên áp dụng form của phường này cho phường khác hoặc của quận này cho quận khác. Bên cạnh form thông báo khởi công còn có các giấy tờ sau:

 1. Hộp đồng thi công xây dựng có đóng thuế (sao y bản chính).
 2. Giấy phép đăng ký kinh doanh (sao y bản chính)
 3. Hợp đồng lao động của chỉ huy trưởng công trình với công ty (bản sao)
 4. Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình (bản chính)
 5. Năng lực thi công – bằng cấp chuyên ngành liên quan
 6. Bảo hiểm tai nạn lao động công nhân (sao y bản chính)
 7. Giấy phép xây dựng (sao y bản chính)
 8. Bản vẽ được duyệt
 9. Đối với công trình trên 3 sàn hoặc diện tích lớn hơn 250m2 thì phải có bản vẽ thiết kế chi tiết.
 10. Hợp đồng ép cọc và giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị ép cọc (đối với công trình sử dụng phương án móng cọc ép hoặc cọc khoan nhồi).
 11. Giấy phép xin sử dụng lòng lề đường (nếu có)

Về cơ bản các anh chị cần chuẩn bị các hồ sơ như trên. Ngoài ra, anh chị cần yều cầu nhà thầu thi công treo các bản cảnh báo an toàn lao động và bản thông báo tên công trình, địa điểm, giấy phép xây dựng. Các vấn đề này cực kỳ quạn trọng nếu các anh chị không chuẩn bị trước sẽ bị thanh tra xây dựng quận lập biên bản ngừng thi công cho tới khi nào có đầy đủ các thủ tục nêu trên. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình.