Lập dự án đầu tư xây dựng là gì?

By | July 19, 2020

Tuvansuachuanha.com – Lập dự án đầu tư xây dựng là gì? Lập dự án đầu tư được thực hiện trong giai đoạn nào? Nếu bạn nào làm quản lý dự án thì cụm từ ” lập dự án đầu tư” nghe rất là thường xuyên.

Lập dự án đầu tư xây dựng là gì?

Lập dự án đầu tư xây dựng là gì?

Theo nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

Lập dự án đầu tư xây dựng là lập báo cáo nghiến cứu tiền khả thi (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc lập báo cáo kính tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và một số công việc cần thiết khác để chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Lập dự án đầu tư xây dựng được lập trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng.

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này.