Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là gì?

By | July 19, 2020

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là gì? Tổng mức đầu tư xây dựng là gì? Sơ bộ tổng mức đầu và tổng mức đầu tư được thực hiện trong giai đoạn nào?

Sơ bộ tổng mức đầu tư là gì?

Sơ bộ tổng mức đầu tư là gì?

Theo nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là ước tính chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với phương án thiết kế sơ bộ và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.

Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Lưu ý: Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng là dự toán xây dựng công trình và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có).

Việc xác định sơ bộ tổng mức đầu và tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Huy vọng vài dòng chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này.