Sổ tay kết cấu thầy Vũ Mạnh Hùng

By | July 19, 2020

Sổ tay thực hành kết cấu công trình

Tác giả: Thầy Vũ Mạnh Hùng

Sổ tay kết cấu thầy Vũ Mạnh Hùng

Sổ tay kết cấu thầy Vũ Mạnh Hùng

Cuốn sách gồm có 5 phần:

Phần 1: Đặc trưng hình học và xác định nội lực

Phần 2: Số liệu về tải trọng

Phần 3: Vật liệu và thi công

Phần 4: Trình tự tính toán các cấu kiện

Phần 5: Minh họa cấu tạo

Nội dung cuốn sách mạng lại các công thức tính toán, số liệu tra cứu và các hình ảnh minh họa phụ vụ cho công việc thiết kế, thi công và làm đồ án các công trình dân dụng và công nghiệp thường gặp.

>> Download sổ tay kết cấu thầy Vũ Mạnh Hùng