Tag Archives: ĐTM

Quy định các biểu mẫu trình thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM?

By | May 9, 2024

Sổ Tay 365 – Quy định các biểu mẫu trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)? Căn cứ Điều 15 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Điều 15. Mẫu văn bản, tài liệu, hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; quyết định phê duyệt kết quả thẩm định… Read More »

Quyết định phê duyệt ĐTM còn hiệu lực không khi thay đổi chủ dự án?

By | May 7, 2024

Sổ Tay 365 – Quyết định phê duyệt ĐTM còn hiệu lực không khi thay đổi chủ dự án? Khi thay đổi chủ dự án thì báo cáo đánh giá tác động môi trường có phê duyệt lại không? >> Một dự án đầu tư có mấy báo cáo ĐTM? >> Định mức chi phí lập báo cáo đánh… Read More »

Thời gian tối đa chỉnh sửa bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

By | May 2, 2024

Sổ Tay 365 – Quy định thời gian tối đa chỉnh sửa bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)? Cho phép chỉnh sửa bổ sung báo cáo ĐTM bao nhiêu tháng? Quy định thời gian tối đa để chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐTM? Khoản 1 Điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP: Điều 27.… Read More »