Category Archives: THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, các thủ tục pháp lý liên quan đến thủ tục đầu tư dự án xây dựng, cung cấp các thông tin Luật Thông tư Nghị định quy định về thủ tục đầu tư dự án.

Quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành theo Quyết định 27

By | November 11, 2023

Ngày 08/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2023/QĐ-TTg quy định về tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của… Read More »

Dự án không yêu cầu phải lập quy hoạch chi tiết theo Nghị định 35

By | October 30, 2023

Dự án không yêu cầu phải lập quy hoạch chi tiết được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 35/2023/NĐ-CP: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch… Read More »

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

By | October 18, 2023

Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai. Hồ sơ nộp khi… Read More »

Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

By | October 17, 2023

Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Khoản 3,4 Điều 33 Luật đầu tư 2020: Điều 33. Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 3. Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm: a) Đánh giá… Read More »

Dự án thuộc thẩm quyền Chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp Tỉnh

By | October 16, 2023

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp Tỉnh được quy định tại Điều 32 Luật đầu tư 2020: Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1. Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật… Read More »