Category Archives: THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, các thủ tục pháp lý liên quan đến thủ tục đầu tư dự án xây dựng, cung cấp các thông tin Luật Thông tư Nghị định quy định về thủ tục đầu tư dự án.

Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký môi trường?

By | June 24, 2024

(Sotay365.com) – Quy định cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký môi trường cho dự án đầu tư xây dựng là cơ quan nào? >> Hồ sơ đăng ký môi trường gồm những loại giấy tờ gì? Điều 49. Đăng ký môi trường … 3. Ủy ban nhân dân cấp xã có… Read More »

Hồ sơ đăng ký môi trường gồm những loại giấy tờ gì?

By | June 20, 2024

(Sotay365.com) – Hồ sơ đăng ký môi trường gồm những loại giấy tờ gì? Thành phần hồ sơ đăng ký môi trường? Bạn cần chuẩn bị những hồ sơ gì để đăng ký môi trường? Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT:  Điều 22. Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường 1. Hồ sơ đăng… Read More »

Dự án đầu tư được miễn đăng ký môi trường?

By | June 5, 2024

(Sotay365.com) –  Dự án nào được miễn đăng ký môi trường theo quy định hiện nay? Danh mục dự án được miễn đăng ký môi trường? >> Thời điểm thực hiện đăng ký bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư xây dựng? >> Dự án đầu tư xây dựng nào phải thực hiện đăng ký môi… Read More »

Thời điểm thực hiện đăng ký bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư xây dựng?

By | May 26, 2024

(Sotay365.com) – Thời điểm thực hiện đăng ký bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư xây dựng? Khi nào chúng ta tiến hành nộp hồ sơ đăng ký môi trường cho dự án đầu tư? Căn cứ Khoản 6 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường quy định như sau: Điều 49. Đăng ký môi trường… Read More »