Bản vẽ xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

By | July 19, 2020

Thông thường nếu anh chị thuê đơn vị hoặc cá nhân làm bản vẽ cấp phép thì họ sẽ biết được nội dung của một bản vẽ xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Tuy nhiên, các anh chị là chủ nhà thì cũng nên nắm được sơ bộ trước khi phê duyệt bản vẽ.

Bản vẽ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cần thể hiện các nội dung sau:

Bản vẽ kiến trúc:

 1. Mặt bằng kiến trúc các tầng
 2. Mặt đứng, mặt bên
 3. Mặt cắt dọc, mặt cắt ngang
 4. Mặt bằng móng, mặt cắt móng
 5. Mặt bằng kết nối điện nước với hạ tầng đô thị
 6. Chi tiết hầm tự hoại
 7. Họa đồ vị trí khu đất
 8. Sơ đồ chỉ dẫn khu đất

Bản vẽ kết cấu:

 1. Mặt bằng móng, mặt cắt móng
 2. Mặt bằng cột – đà kiềng
 3. Mặt bằng cột dầm sàn các tầng
 4. Mặt cắt cột dầm sàn các tầng