Chọn MCB cho máy lạnh

By | April 6, 2023

Nếu bạn không phải là một kỹ sư điện thì có thể áp dụng các thông số liên quan giữa công suất máy lạnh và cường độ dòng điện của MCB. Đây là kinh nghiệm của các bậc tiền bói để lại nên các bạn chỉ sử dụng để tham khảo.

Hướng dẫn chọn aptomat cho máy lạnh

Hướng dẫn chọn aptomat cho máy lạnh

1.0HP dùng MCB 2P- 10A

1.5HP dùng MCB 2P -16A

2.0HP dùng MCB 2P-20A

2.5HP – 3.0HP dùng MCB 2P-30A

Từ khóa: Chọn MCB cho máy lạnh; Chọn MCB; Cách chọn MCB cho máy lạnh