Quy chuẩn kỹ thuật là gì?

By | March 14, 2024

SỔ TAY 365 . COM – Định Quy chuẩn kỹ thuật là gì?

Quy chuẩn kỹ thuật là gì

Quy chuẩn kỹ thuật

Căn cứ Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât 2006 có quy định nghĩa Quy chuẩn kỹ thuật như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

2. Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.