Quy định khung tên bản vẽ thiết kế xây dựng

By | December 5, 2023

SOTAY365.COM – Quy định về việc thể hiện khung tên bản vẽ trong hồ sơ thiết kế xây dựng hiện nay?

Căn cứ vào TCVN 5571:2012 – Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Bản vẽ xây dựng – Khung tên.

1. Vị trí khung tên

  • Khung tên phải đặt tại góc phần tư phía dưới, bên phải của bản vẽ như Hình 1a.
  • Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu bố cục giữa các hình vẽ, cho phép đặt khung tên theo chiều đứng của bản vẽ như Hình 1b và chiều của chữ số ghi trong khung tên lấy theo chiều dài của khung tên.

5571-2012 hình 1

2. Kích thước khung tên

5571-2012-hình 2

  • Kích thước của khung tên bản vẽ không phụ thuộc vào khuôn khổ của bản vẽ mà phải theo mẫu quy định (Hình 2).

3.  Nội dung

  • Nội dung cần ghi trong các ô của khung tên quy định trong Bảng 1.

5571-2012-bảng 1

4. Kỹ thuật trình bày

  • Nét bao quanh khung tên có độ đậm và đều như nét của khung bản vẽ.
  • Cạnh dưới và cạnh bên phải của khung tên phải đặt trùng với đường khung phía dưới và bên phải của bản vẽ (Hình 3).
  • Đối với bản vẽ có hai đường khung thì các cạnh của khung tên phải trùng với đường khung trong của bản vẽ (Hình 3).

5571-2012-hình 3

  • Kiểu và loại chữ dùng trong khung tên phải tuân theo quy định trong TCVN 4608:2012. Không được dùng quá 03 kiểu chữ và 04 kích thước chữ khác nhau trong một khung tên và đảm bảo thông tin chính xác, tỷ lệ hợp lí giữa các ô (Hình A.1).

5571-2012-hình A1