Thiết kế 1 bước, 2 bước và 3 bước là gì?

By | July 19, 2020

Thiết kế 1 bước là gì? Thiết kế 2 bước là gì? Thước 3 bước là gì?

Thiết kế 1 bước, 2 bước và 3 bước

Quản lý dự án – Thiết kế 1 bước, 2 bước và 3 bước

Đây là 3 câu hỏi thường gặp đối với các bạn làm về  quản lý dự án, thẫm định và tư vấn thiết kế. Nếu các bạn phân biệt được 3 khái niệm này thì sẽ định hướng và có phương pháp tốt hơn trong quá trình làm việc.

Bài viết này, tôi sẽ giúp cho các bạn nắm rõ một cách tổng quát 3 bước thiết kế trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ vào nghị định về Quản Lý Dự Án đầu tư xây dựng công trình số 12/2009/NĐ – CP

Thiết kế 1 bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình. Trong trường hợp này, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được gộp lại thành một bước và gọi là thiết kế bản vẽ thi công.

Thiết kế 2 bước bao gồm các bước thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công, được áp dụng đối với các công trình quy định lập dự án, trừ công trình lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Trong trường hợp này, thiết kế bản vẽ kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công gộp lại thành một bước gọi là thiết kế bản vẽ thi công.

Thiết kế 3 bước bao gồm bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, được áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án. Tuỳ vào mức độ phức tạp của công trình, việc thực hiện thiết kế 3 bước do người quyết định đầu tư quyết định.