Hướng dẫn thủ tục hoàn công nhà ở riêng lẻ

By | July 19, 2020

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ xây mới sau khi công trình thi công xong cần tiến hành làm các thủ tục hoàn công để đưa công trình vào sử dụng. Tuy nhiên, các anh chị cũng có thể tiến hành các thủ tục hoàn công ngay sau khi hoàn thành phân thô của công trình.

Hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ

Thủ tục hoàn công nhà ở riêng lẻ:

  • Giấy báo kiểm tra công trình hoàn công theo mẫu (1 bản chính).
  • Giấy phép xây dựng (1 bản sao y), bản vẽ thiết kế được phê duyệt cấp phép xây dựng (1 bản sao).
  • Bản vẽ hoàn công (2 bản chính)
  • Hợp đồng thi công với đơn vị nhà thầu (1 bản sao), giấy phép đăng ký kinh doanh (1 bản sao y).
  • Hóa đơn tài chính của đơn vị thi công (1 bản sao).

Nộp thủ thục hoàn công ở đâu?

Đối với các công trình nhà riêng lẻ trực thuộc địa giới hành chính quận, huyện thì cần liên hệ nộp thủ tục hoàn công cho uỷ ban nhân dân quận, huyện. Còn công trình ở điểm khu dân cư nông thôn đã có qui hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã thì liên hệ nộp thủ tục hoàn công cho ủy ban nhân dân xã.