Chiều dày tối thiểu sàn bê tông toàn khối là bao nhiêu?

By | April 19, 2024

Sổ Tay 365 – Chiều dày tối thiểu sàn bê tông toàn khối là bao nhiêu? Quy định chiều dày tối thiểu sàn bê tông cốt thép là bao nhiêu?

Trước đây theo TCVN 5574 : 2012 (đã hết hiệu lực) có quy định về chiều dày tối thiểu của bản sàn bê tông toàn khối như sau:

  • Đối với sàn mái: 40 mm
  • Đối với sàn nhà ở và công trình công cộng: 50 mm
  • Đối với sàn giữa các tầng của nhà sản xuất: 60 mm
  • Đối với bản làm từ bê tông nhẹ cấp B7,5 và thấp hơn: 70 mm

Theo TCVN 5574 : 2018 mới nhất hiện nay thì không quy định về chiều dày tối thiểu của bản sàn bê tông toàn khối. Do đó, chiều dày tối thiểu của sàn bê tông cốt thép toàn khối do người thiết kế quyết định sao cho đảm bảo các yêu cầu về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép.