Chọn công suất máy lạnh theo khối tích

By | April 6, 2023

Hôm nay sotay365.com sẽ chia sẻ cho các bạn cách đơn giản để chúng ta có thể chọn công suất máy lạnh theo khối tích phòng. Hiện nay có 2 cách đơn giản để các bạn có thể chọn công suất máy lạnh: (1) theo diện tích phòng, (2) theo khối tích phòng. Khi các phòng có chiều cao lớn thì các bạn có thể dùng phương pháp theo khối tích để chọn công suất, cụ thể như sau:

Hướng dẫn chọn công suất máy lạnh theo khối tích

Chọn công suất máy lạnh

Công suất máy (HP) =  Thể tích phòng / (40 đến 45).

​Con số 40 đến 45 thay đổi theo số lượng người sử dụng trong gia đình bạn.

Lưu ý:

  1. Phương pháp chọn công suất theo diện tích hay theo khối tích chỉ áp dụng để chọn công suất máy lạnh cục bộ, còn đối với hệ thống máy lạnh trung tâm cần phải được tính toán cụ thể.
  2. Có thể áp dụng phương pháp chọn theo công suất theo diện tích và theo khối tích để sơ bộ công suất của hệ thống máy lạnh trung tâm khi lập sơ bộ tổng mức đầu tư.

Trên đây là nội dung tổng hợp và chia sẻ của sotay365.com về việc chọn công suất máy lạnh theo khối tích phòng.

Từ khóa: Công suất máy lạnh; Chọn máy lạnh; Chọn công suất máy lạnh