Công trình quảng cáo phải cấp phép xây dựng?

By | March 30, 2023

Không phải tất cả các công trình quảng cáo đều phải cấp phép xây dựng. Vậy những công trình quàng cáo có quy mô hay điều kiện như thế nào mới cấp phép xây theo quy định Luật quảng cáo và Luật có liên quan.

Quy định cấp phép xây dựng công trình quảng cáo

Cấp phép xây dựng công trình quảng cáo

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Quảng cáo năm 2012

Trả lời:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 Luật Quảng cáo năm 2012 có quy định như sau:

Điều 31. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

2. Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

Từ khóa: Công trình quảng cáo phải xin phép xây dựng; Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; Công trình quảng cáo miễn giấy phép xây dựng